Regulamin wypożyczalni

Foto
Foto
Foto
  1. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą wydania osobie wypożyczającej.
  2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu tożsamości oraz opłacenie z góry usługi wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w dniu balu do godziny 17** w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku od stanu, w jakim zostały wypożyczone.
  4. W przypadku wypożyczenia stroju na dłuższy okres niż jedna doba pobierana jest dodatkowa opłata .
  5. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczenia pobieramy dodatkową opłatę : cena wypożyczenia razy liczba dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroje.
  6. W przypadku niedokonania zwrotu stroju bądż zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość ceny stroju .
  7. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju
KAUCJA NIE JEST RÓWNOWARTOŚCIĄ STROJU !!!

Aktualności
 

Poza karnawałem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny 513 005 499. Dopasujemy godziny otwarcia do Klienta.
 

 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH